Детска градина №1 "Здравец"
Казанлък - Долината на маслодайната роза и Тракийските царе
Основно меню

Първа разновъзрастова група "Бърборанковци"

Първа разновъзрастова група "Бърборани" /3-5г. деца/ е във филиала в с.Енина. Техни учители са г-жа Карина Пантелеева и г-жа Здравка Стоянова, с помощник-възпитател Виктория Бояджиева.