Детска градина №1 "Здравец"
Казанлък - Долината на маслодайната роза и Тракийските царе
Основно меню

Детска група "Изворче" е разновъзрастова група с деца от 2 до 7 години. Намира се във филиала на детската градина в с.Долно Изворово. Учители на децата са г-жа Селиме Челик и г-жа Асибе Джамбазова, с хигиенист Найме Наим.