Детска градина №1 "Здравец"
Казанлък - Долината на маслодайната роза и Тракийските царе
Основно меню

В детска група "Приятели" са децата на 5 и 6 години във филиала в с.Енина. Това е Предучилищна разновъзрастова група с любими учители г-жа Марияна Минчева и г-жа Димка Чолпанова и помощник-възпитател Василка Кукова.