Детска градина №1 "Здравец"
Казанлък - Долината на маслодайната роза и Тракийските царе
Основно меню

https://omep-bg.org/2024/05/27/programa-na-natsionalna-nauchno-prakticheska-konferentsiya-preduchilishtnoto-obrazovanie-traditsii-realnosti-perspektivi/

В периода 6-8 юни 2024 г. в гр. Казанлък се състоя НАЦИОНАЛНА НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ –ТРАДИЦИИ, РЕАЛНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВИ“. Старши учител Ивелина Александрова с придобита първа професионално-квалификационна степен изнесе Доклад на тема: " Ролята на театрализираните игри за обогатяване комуникативната култура на децата от предучилищна възраст".  Г-жа Александрова представи пред колегите от цяла България добри педагогически практики . Тя бе единственият представител с Доклад от Община Казанлък.