Детска градина №1 "Здравец"
Казанлък - Долината на маслодайната роза и Тракийските царе

Европейска програма "Учене през целия живот", проект "Да се опознаем по-добре чрез традиционните песни, музика и танци"

Международен проект по Европейска програма "Учене през целия живот" 2008г.- 2010г. с партньори
Франция - Координатор на проекта, Словения, Румъния, Италия, Англия.