Детска градина №1 "Здравец"
Казанлък - Долината на маслодайната роза и Тракийските царе

Проект на МОСВ "За по-красива околна среда"

През м. октомври 2016г. до м. октомври 2017г. детската градина да работи по проект на Министерство но околната среда и водите - "За по-красива околна среда".
Няма нищо по-привлекателно за децата от игрите, а какво по-хубаво от това децата да играят сред чиста и красива околна среда.
Всички заедно-деца, учители, помощник-възпитатели и родители превръщат площадките в зелени места за игра и почивка с оформени кътове с масички и пейки, и кошчета за отпадъци. Засадени са нови дръвчета и храсти и е оформен специален кът с контейнери за разделно сметосъбиране.