Детска градина №1 "Здравец"
Казанлък - Долината на маслодайната роза и Тракийските царе

Проект по програма Еразъм+, Ключова дейност 1, "Информационни технологии и творчество - успешна формула в образованието на 21-ви век"