Детска градина №1 "Здравец"
Казанлък - Долината на маслодайната роза и Тракийските царе

Програма Еразъм+, Ключова дейност 1, "Soft skills" в свят на иновации

Продължителност на проекта: