Детска градина №1 "Здравец"
Казанлък - Долината на маслодайната роза и Тракийските царе

Програма Еразъм+, Ключова дейност 2, "Образованието в детските градини във всички перспективи"

Програма Еразъм +; Ключова дейност 2, Тема "Образованието в детските градини във всички перспективи" - Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики. Координатор: Литва. Партньори: Испания, Италия, България, Турция. Срок за изпълнение: 24 месеца, започва на 01.09.2017 г.

Проектът е създаден за сътрудничество между детски градини от LT, IT, BG, ES и TR с цел формиране у децата умения, необходими за успешна реализация през 21 век и има за цел да допринесе за развитието на висококачествени и достъпни услуги за образование и грижи в ранна детска възраст. По време на проекта ще бъде извършен сравнителен анализ на образователни програми за детски градини и ще бъдат създадени нови учебни планове. Предстоят обучителни дейности и наблюдения в различните държави, по време на които ще бъдат демонстрирани в реалната среда различни педагогически практики. Постигнатите резултати, ще бъдат сравнявани, комбинирани, анализирани и в резултат ще бъде създадена нова методология. Проектът е иновативен, тъй като директно ще създаде нов подход за реализиране на учебните програми.
Очакваните резултати от проекта включват:
- разработване на методи на работа за постигане на висококачествени услуги за образование и грижи в ранна детска възраст.
- развиване на по-добра връзка и сътрудничество между детските градини и началните училища.
- планиране и провеждане на дейности в областта на социалното и емоционалното развитие на децата.
- развиване на умения за учене от най-ранна детска възраст
- извършване на сравнителен анализ на програми за работа в детска градина като тази на MONTESSORI, WALDORF, Реджо Емилио и създаване на т.н. MULTI-PRE SCHOOL методология.