Детска градина №1 "Здравец"
Казанлък - Долината на маслодайната роза и Тракийските царе

Програма Еразъм+, Ключова дейност 2, "В приказната гора"

Проектът е с начална дата 01.09.2014г. и крайна дата 31.08.2017г.

Партньори по проекта са Словакия, Словения, Полша, Литва, Унгария, Турция и Гърция.

Проектът има за цел да повиши екологичната култура на децата, чрез реализиране на различни дейности: засаждане на нова гора, съзаване на електронен хербарий,

с най-разпространените билки от региона, изложба с творби от децата на екологична тема.