Детска градина №1 "Здравец"
Казанлък - Долината на маслодайната роза и Тракийските царе
Основно меню

Сигнали

Данни за контакт с предприятието:

Адрес: гр. Казанлъл, ул. „Петьо Ганин“ №1

Електронен адрес: signali.cdg1kz@abv.bg

Телефон за контакт: +359 882 39 95 15

Длъжностно лице по приемане, регистрация и разглеждане на сигнали за нередности по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения,:

Имена: Петрана Христова – Учител

Адрес за подаване на писмени сигнали: гр. Казанлък, ул. „Петьо Ганин“

№1.Адрес за подаване на устни сигнали:  гр. Казанлък, ул. „Петьо Ганин“ №1.

Електронен адрес: signali.cdg1kz@abv.bg

Телефон за контакт:  +359 882 39 95 15

*При подаване на сигнал с писмо до адрес, моля да посочите като получател имената на Длъжностното лице и да обозначите писмото като “Поверително”.

Отговорно лице / Длъжностно лице по защита на личните данни:

Имена: Петрана Христова – Учител

Адрес: гр. Казанлък, ул. „Петьо Ганин“

Електронен адрес: signali.cdg1kz@abv.bg

Телефон за контакт:  +359 882 39 95 15