Детска градина №1 "Здравец"
Казанлък - Долината на маслодайната роза и Тракийските царе
Основно меню

История

Детска градина "Здравец" е открита на 5 ноември 1976година, като седмична детска градина "Йорданка Бозвелиева". В разрастващият се нов кв. Изток заживяват много млади семейства с деца, което води до нуждата от построяване на нова детска градина.

Днес нашата детска градина се състои от основна сграда с 6 групи в град Казанлък, една яслена и две разновъзрастови групи във филиала в с. Енина и една разновъзрастова група във филиала в с. Долно Изворово.

Нашата мисия е да създаваме среда, в която децата се чувстват добре-получават внимание, обич, уважение, възпитание и обучение, съобразено с държавните образователни стандарти. А за родителите-сигурност, спокойствие и увереност, че детето им се отглежда и обгрижва от най-добрите професионалисти.

Нашата детска градина е мястото, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно. Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие и сътрудничество в наше лице. Средище на хора, които обичат децата и професиите си, повишават непрекъснато квалификацията си, стремят се към висока професионалана реализация и са удовлетворени от работата си.