Детска градина №1 "Здравец"
Казанлък - Долината на маслодайната роза и Тракийските царе
Основно меню

Обществен съвет

Обществен съвет към ДГ №1 "Здравец", гр.Казанлък

       1.Мирена Александрова Иванова– председател на обществения съвет;

       2.Елисавета Миленова Чаушева – представител на родителите;

       3.Женя Христова Христова - представител на родителите;

       4.Яна Проданова чакмакова-Ванкова – представител на родителите;

       5.Румяна Николаева  Сандалова – представител на финансиращия орган;