Детска градина №1 "Здравец"
Казанлък - Долината на маслодайната роза и Тракийските царе
Основно меню

Дневен режим

ДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕБИВАВАНЕ НА ДЕЦАТА ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕ

 

 

Учебната година в предучилищното образование започва на 15 септември и е с продължителност 12 месеца. В случай, че 15 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден. Учебната година включва учебно и неучебно време , както следва:

  • учебно време – в периода от 15 септември до 31 май;

 

  • неучебно време – в периода от 1 юни до 14 септември.

 

Педагогическата ситуация е основната форма на педагогическо взаимодействие, която протича предимно под формата на игра.

 

 Дневен режим

Времево разписание

Дейности

6.00ч.-8.20ч.

 

8.20ч.-8.30ч.

Прием на децата

ДФПВ – Дейности по избор

Сутрешно раздвижване

8.30ч.-9.00ч.

Подготовка и сутрешна закуска

9.00-10.00ч.

ОФПВ

10.00-10.30ч.

Подкрепителна закуска

10.30-11.00ч.

ОФПВ

11.00-12.00

ДФПВ

12.00-12.40

Обяд

12.40-13.00

ДФПВ

13.00-15.30

Следобеден сън

15.30-16.00

ДФПВ

Следобедна закуска

16.00- 16.30

ОФПВ/ДФПВ

16.30-18.00

ДФПВ

ИЗПРАЩАНЕ НА ДЕЦАТА

  • Организацията е мобилна и варираща в засвисимост от сезона, възрастта на децата, конкретните теми и необходимостта от други промени в интерес на комфортното им пребиваване в детската градина.
  • Не се допуска намаляване на времетраенето на двигателната активност и детските игри или заместването им с други, статични дейности.
  • За времето от 9.00 до 11.00 ч. могат да бъдат организирани  до 3 ОФПВ