Детска градина №1 "Здравец"
Казанлък - Долината на маслодайната роза и Тракийските царе

МОН "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

Реализиране на обучения на екипа на ДГ "Здравец" по проект BG05M20P001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" на тема "Развитие на компютърни и дигитални компетенции"