Детска градина №1 "Здравец"
Казанлък - Долината на маслодайната роза и Тракийските царе
Основно меню

Безопасност на движението по пътищата

 

Детската градина спечели проект по БДП по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ – 2020 .

 

ДЕЙНОСТ І:

Осигуряване на външна и вътрешна площадка (подвижна зона) за обучение по безопасност на движението по пътищата в детските градини

 

  1. Подготовка, разчертаване и боядисване на външна площадка с необходимия брой кръстовища и пешеходни пътеки с размер 11м. х 6м.
  2. Осигуряване на вътрешна подвижна площадка с размер 5м. х 4,5 м.

 

  1. 3. Обзавеждане на външната и вътрешна площадка със светофар, стоп палка, сигнално-предпазни жилетки, пътни знаци, конуси, табла за обучение по БДП, детски велосипед, детска каска за велосипедист, 1 програмируем учебен робот.

 

Учебна програма.

 

Първа възрастова група- /3-4 годишни/

Тема

Образователно направление

Период за планирано провеждане на съответната педагогическа ситуация

1.” На зелено премини”

 

2.”Мотор”

 

3.”Обичам да пътувам”

 

4.”Весел влак”

 

5.”Аз и другите на пътя”

Околен свят

 

Конструиране и технологии

 

Околен свят

 

Конструиране и технологии

 

Околен свят

м. октомври

 

м. февруари

 

м. март

 

м. април

 

м. май

 

 

Втора възрастова група - /4-5 годишни/

Тема

Образователно направление

Планирано провеждане

1. „На улицата се спазват правилата”

 

2. „Нашият квартал”

 

3.”Среща с непознат на улицата”

 

4.”На улицата”

 

5.”Велосипед”

Околен свят

 

Конструиране и технологии

 

Околен свят

 

Конструиране и  технологии

 

Околен свят

м. октомври

 

м. ноември

 

м. януари

 

м. март

 

м. април

 

 Трета възрастова група- ПГ 5 годишни

Тема

Образователно направление

Планирано провеждане

 

1.„Моят път до детската градина”

                          

2.„Гараж”

 

3.„Внимание! Улица!”

 

4.„Кое превозно средство къде се движи”

 

5„ Превозни средства”

 

 6 " Практическа ситуация по БДП

 

Околен свят

 

 

Конструиране и технологии

 

Околен свят

 

 

Конструиране и технологии

 

Конструиране и технологии

Околен свят

м. септември

 

м. октомври

 

м. декември

 

м. март

 

м. април

 

м. май

     

 

 Четвърта възрастова група-ПГ 6 годишни

Тема

Образователно направление

Планирано провеждане

 

1.                 „Моето родно място”

 

2.                 „На улицата”

 

3.                 „Пътувам”

 

4.                 „В къщи и на улицата”

 

5.                 „Детето и велосипедът”

 

6.               „Разпознавам знаците за движение”

7.                Практическа ситуаци по БДП

 

 

Околен свят

 

Околен свят

 

 Конструиране и технологии

 

 

Околен свят

 

Околен свят

 

 Конструиране и техологии

 

Околен свят

 

 

м. ноември

 

м. декември

 

м. декември

 

м.  януари

 

м. март

 

м. април

 

м. май