Детска градина №1 "Здравец"
Казанлък - Долината на маслодайната роза и Тракийските царе
Основно меню

Бюджет

Бюджет 2017г.

Отчет за касово изпълнение към 30.06.2017г.

Отчет за касово изпълнение към 30.09.2017г.

Отчет за касово изпълнение на бюджет 2017г. към 31.12.2017г.

БЮДЖЕТ 2018г.

Отчет  за касово изпълнение към 31.03.2018г.

Отчет за касово изпълнение към 30.06.2018г.

Отчет за касово изпълнение към 30.09.2018г.

Отчет на касово изпълнение на бюджет 2018г. към 31.12.2018г.

БЮДЖЕТ 2019 год.

Отчет за касова изпълнение към 31.03.2019г.

Отчет на касово изпълнение към 30.06.2019г.

Отчет за касово изпълнение към 30.09.2019г.

Отчет за касово изпълнение на бюджет 2019г. към 31.12.2019г.

БЮДЖЕТ 2020г.

Отчет за касово изпълнение към 31.03.2020г.

Отчет за касово изпълнение  към 30.06.2020г.

Отчет за касово изпълнение към 30.09.2020г.

Отчет за касова изпълнение на бюджет 2020г. към 31.12.2020г.

Бюджет 2021г.

Отчет за касово изпълнение към 31.03.2021г.

Отчет за касово изпълнение към 30.06.2021г.

Отчет за касово изпълнение към 30.09.2021г.

Отчет за касово изпълнение  към 31.12.2021г.

Отчет на бюджет 2021г.

Бюджет 2022г.

Отчет за касово изпълнение към 31.03.2022г.

Отчет на бюджет към 30.06.2022г.

Отчет за касово изпълнение към 30.09.2022г.

Отчет на касово изпълнение на бюджет 2022г. към 31.12.2022г.

Отчет за касово изпълнение към 31.03.2023г.

Отчет за касово изпълнение към 30.06.2023г.

Бюджет 2023г.

Отчет за касово изпълнение към 30.09.2023г.

Отчет за касово изпълнение към 31.12.2023г.

Бюджет 2024 г.

Отчет за касово изпълнение към 31.03.2024 г.