Детска градина №1 "Здравец"
Казанлък - Долината на маслодайната роза и Тракийските царе
Основно меню

Екип

 

В детската градина работи изключително професионален екип!

Директор- Митра Николова

Главен учител - Атанаска Градинарова;

Старши учители -  Валентина Маджарова, Ивелина Александрова 

Учители - Габриела Вълева, Дияна Стефанова, Йоанна Иванова, Цвета Диманова, Миглена Маджарова, Петрана Христова, Мариета Христова, Карина Пантелеева, Марияна Минчева, Димка Чолпанова, Здравка Стоянова, Селиме Челик, Асибе Джамбазова,  Александра Петрова,  Михаела Гъркова, Златина Бакалова, Даниела Робова, Николета Минева

Михаил Христов - старши учител по музика

Мариана Боева - психолог

Пламена Каракоева- логопед

Ремзие Кушалиоглу - ресурсен учител

Рени Радева - мед.сестра

 

 

    Митра Николова - Директор

 Атанаска Градинарова  Атанаска Градинарова - Главен учител

  

  Валентина Маджарова - Старши учител

 

  Габриела Вълева - Учител

 

  Йоанна Иванова - Учител

  Дияна Стефанова - Учител

  Ивелина Александрова -Старши  учител

  Мариета Христова - Учител

  Миглена Маджарова - Учител

  Цвета Диманова - Учител

  Петрана Христова - Учител

  Димка Чолпанова - Учител

  Здравка Стоянова - Учител

  Карина Пантелеева - Учител

  Марияна Минчева - Учител

  Селиме Челик - Учител

  Асибе Джамбазова - Учител

   Александра Петрова-Учител

 

   Златина Бакалова-учител

 

  Михаела Гъркова-учител

  Михаил Христов - Старши учител по музика  

 

  Резмие Кушалиоглу - Ресурсен учител

 

   Рени Радева - Мед. сетсра

 

  Мариана Боева - Психолог

  Пламена Каракоева-Логопед