Детска градина №1 "Здравец"
Казанлък - Долината на маслодайната роза и Тракийските царе

НП Осигуряване на съвременна образователна среда, модул "Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата"

Пореден успех за ДГ "Здравец"! Поздравления за целия екип по случай одобрения проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“. Осигурени са външна и вътрешна площадка  /подвижна зона/  за обучение по безопасност на движение по пътищата с оборудване и обзавеждане за външната и вътрешната площадка: подвижен светофар, стоп палка, 12 сигнално-предпазни жилетки, 10 броя пътни знаци, 10 конуса, 1 детски велосипед и една детска каска за велосипедист.